Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmowy na temat Szpitala Miejskiego trwają.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dn. 26 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie zespołu roboczego ds. racjonalizacji opieki zdrowotnej (…) powołanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Najważniejszym zadaniem ww. zespołu jest przeanalizowanie propozycji połączenia Szpitala Miejskiego z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Piątkowe spotkanie było poświęcone analizie zakresu usług świadczonych przez obydwa szpitale, możliwości utworzenia nowych oddziałów w celu rozszerzenia katalogu świadczeń zdrowotnych o usługi, których dotychczas nie było w ofercie obu szpitali. Dyskutowano też nt. stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez Szpital Miejski.

W nadchodzącym tygodniu Prezydent Miasta zapowiada kontynuację rozmów w sprawie Szpitala Miejskiego. Po powrocie z urlopu Dyrektora p. Macieja Lewickiego, planowane jest spotkanie z pracownikami, w całości  poświęcone przyszłości Szpitala.

Wersja XML