Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18."Ordynansowe" Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl.

18."Ordynansowe" Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl pod hasłem "Józef Szwejk w Twierdzy Przemyśl 1915 - 2015" odbędą się 4 i 5 lipca. Prezydent Miasta objął wydarzenie swoim patronatem honorowym.
W manewrach wezmą udział regimenty szwejkowskie m.in.: z Kielc, Starachowic, Cieszyna, Gdańska oraz delegacje z Wrocławia, Chrzanowa, Krakowa, Warszawy. Szwejkolodzy i haszkolodzy przez dwa dni będą czcili 100. rocznicę pobytu najsłynniejszego żołnierza CK Armii J. Szwejka
w Twierdzy Przemyśl. M.in. odsłonią dwie tablice z cytatami z książki J. Haszka pt.: "Przygody Dobrego Wojaka Szwejka” związane z Przemyślem i Twierdzą Przemyśl. Wśród gości znajdą się Richard Haszek wnuk Jarosława Haszka, Leszek Mazan oraz delegacja z Użgorodu, która przywiezie odlew - miniaturkę J. Szwejka, która zostanie zamontowana w Bramie Sanockiej.


Serdecznie zapraszamy!

Komenda Manewrów

i Zarząd Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

PLAKAT manewry.jpeg

Wersja XML