Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżury Przemyskiej Rady Seniorów

Szanowni Seniorzy

Miasta Przemyśla

                                                                              

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż od lipca 2015 r. w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. od 11.00 do 13.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, dyżurować będą przedstawiciele Przemyskiej Rady Seniorów.

Rada, jako organ pomocniczy i podmiot powołany do współpracy w wymiarze partnerskim z samorządem lokalnym i społecznością w kształtowaniu polityki senioralnej, ma charakter konsultacyjny, opiniodawczo-doradczy i inicjatywny.

W głównym nurcie zainteresowania Rady jest  m.in. inspirowanie lokalnych władz do podjęcia nowych konkretnych działań i tworzenia rozwiązań w poszczególnych obszarach tej  polityki, przyczyniając się jednocześnie do aktywizacji i podniesienia jakości życia osób starszych we wspólnocie samorządowej.

Dotychczasowa nasza współpraca z Prezydentem Miasta Przemyśla oraz Radą Miejską zachęca nas do podejmowania wielu inicjatyw, stąd też zachęcamy Państwa do skorzystania m.in. z tej formy nawiązywania kontaktów z Radą.  

Czekamy na Państwa uwagi i propozycje; jesteśmy otwarci na współpracę i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Informacje o nas znajdują się na stronie internetowej www.przemysl.pl.

 

Z poważaniem

 

Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów

Bogumiła Walicka-Lechowicz

                  

 

Wersja XML