Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

12 marca br. odbyła się uroczystość inauguracji zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu", które jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Unii Europejskiej ISPA.

     

     

     

fot. Grzegorz Karnas

W trakcie uroczystości odbywających się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej, odbyło się podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozpoczynającą się budowę. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu jest pierwszą inwestycją w województwie podkarpackim współfinansowaną ze środków funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej ISPA. Planowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 17 444 000 EURO, zaś uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu ISPA w wys. 8 722 000 EURO stanowi 50% kosztów projektu. Od sierpnia 2002 r. Gmina Miejska jako beneficjent końcowy i jednostka odpowiedzialna za realizację projektu przekazała obowiązki w zakresie prowadzenia całości inwestycji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

W drodze międzynarodowego przetargu w lutym 2004r. wyłoniony został wykonawca inwestycji oraz realizacji robót związanych z pracami budowlanymi na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Realizacja tego zadania zapewni przede wszystkim bezpieczniejszą gospodarkę ściekami w aspekcie dbałości o czystość środowiska oraz dostosowanie do norm Unii Europejskiej.

WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Wersja XML