Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W sprawie listu otwartego Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 2.

W odpowiedzi na list otwarty Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi dotyczący zmiany siedziby szkoły, informujemy, że Prezydent Miasta zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz deklaracją złożoną na ostatnim posiedzeniu RM, złożył dzisiaj (26 czerwca)  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. Zgodnie z ustawą samorządzie gminnym sesja taka powinna zostać zwołana w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wersja XML