Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najmłodsi Mistrzowie Ortografii i Matematyki

W dniu 10 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu odbyło się podsumowanie konkursów o zasięgu powiatowym, które wyłoniły powiatowego Mistrza Ortografii i Mistrza Matematyki.

W godzinach rannych odbył się finał  XIII „Spotkań Ortograficznych”, gdzie uczniowie klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla rywalizowali o tytuł mistrzowski. A łatwo nie było: „hobby zuchów i druhów, przystrzyżony bukszpan, mnóstwo zasuwek, …”. W pierwszym etapie tego konkursu uczestniczyło 216 uczniów z dziewięciu gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica) oraz siedmiu szkół przemyskich (SP-4, SP-5, SP-11, SP-14, SP-15, SP-16 w ZSzOI, SP Muzyczna). Na II etapie - 13 maja w Birczy spotkało się 42 laureatów konkursów gminnych  i szkolnych. Do finału zakwalifikowało się 20 uczniów ze szkół w Stubnie, Orzechowcach, Wyszatycach, Nizinach, Medyce, Torkach, Ujkowicach, Drohobyczce, oraz przemyskich SP-4, SP-5, SP-11, SP-15, SP-16 i SP-Muzycznej. Podczas finałowych zmagań zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Anna Polna – uczennica ze Stubna, przygotowana do konkursu przez panią Elżbietę Musiał.  Tytuł wicemistrza zdobył Konrad Ams z SP-4 w Przemyślu – uczeń pani Agnieszki Michalskiej. Trzecie  miejsce zajęli Adam Górniak z przemyskiej SP-15– uczeń Alicji Treli oraz Filip Kijanka z SP w Nizinach – uczeń Elżbiety Kazieczko.

101_6960.jpeg

Uroczyste podsumowanie tegorocznych Spotkań Ortograficznych zaszczycili goście, od lat wspierający tę inicjatywę: Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Pani Alina Dąbek – menadżer regionalny Wydawnictwa MAC Edukacja.

Pan Piotr Worosz wręczył zwycięzcom konkursu wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz pogratulował i podziękował nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Pani Alina Dąbek wręczyła uczestnikom konkursu ortograficznego nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo MAC Edukacja. W pracach komisji konkursowej „XIII Spotkań Ortograficznych” z zaangażowaniem uczestniczyły panie: Danuta Wojdylak, Elżbieta Malec, Dorota Mazurek, Aneta Rudnicka, Agnieszka Zięba, Romualda Szabaga. Jury wyraziło uznanie dla świetnej znajomości ortografii przez wszystkich finalistów i wysoko oceniło poziom tegorocznego konkursu. Uczniowie po trudach pisania i osładzającym ten trud słodkim poczęstunku, czas oczekiwania na wyniki konkursu wypełnili wizytą w Kole Łowieckim w Przemyślu.

101_7005.jpeg

Natomiast „I Spotkania Matematyczne” odbyły się w ZSzOI 23 kwietnia i z zadaniami matematycznymi zmagało się 42 trzecioklasistów wyłonionych spośród 206 uczniów z sześciu szkół przemyskich (SP-4, SP-11, SP-14, SP-16 w ZSzOI, SP Muzycznej) oraz z ośmiu gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica).  Komisja konkursowa pracowała w składzie: Agnieszka Zięba, Elżbieta Furmańska, Aneta Rudnicka, Danuta Szeremeta i przyznała tytuł mistrza Aleksandrowi Zarębińskiemu z SP-Muzycznej – uczniowi Pani Andżeliki Słodyczko, tytuł wicemistrza Natalii Hayder z ZSzOI – uczennicy Pani Anety Hadam oraz dwa wyróżnienia dla Zofii Maćkowiak z SP Muzycznej – uczennicy Pani Andżeliki Słodyczko, a także Miłosza Podwyszyńskiego z SP-Przedmieście Dubieckie – ucznia Pani Elżbiety Pilch.

101_7025.jpeg

Zaproszeni Goście zadeklarowali organizatorom obu konkursów dalsze wsparcie, wyrazili swoje uznanie i podziękowania za dotychczasową działalność i popularyzację poprawności ortograficznej i matematycznej logiki wśród uczniów klas młodszych. Pan Piotr Worosz podziękował za wieloletnią działalność paniom Alicji Dobosz i Marcie Kostce - organizatorom konkursu ortograficznego, a także paniom Anecie Hadam i Agnieszce Ziębie za podjęcie się organizacji bliźniaczego konkursu w zakresie matematyki. Zainicjowany trzynaście lat temu konkurs ortograficzny cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, podobnie jest z debiutującym w tym roku powiatowym konkursem matematycznym. Organizatorzy mają nadzieję, że oba konkursy na trwale wpiszą się do kalendarza imprez oświatowych na szczeblu powiatowym, które honorowym patronatem objął Pan Jan Pączek Starosta Przemyski. Składają również podziękowanie Panu Staroście za ufundowanie nagród dla mistrzów, Prezydentowi  Przemyśla za ufundowanie nagród dla pozostałych laureatów oraz Wydawnictwom Mac Edukacja i Nowa Era za nagrody dla wszystkich finalistów konkursów. Uśmiech i radość w oczach dzieci odbierających nagrody jest bezcennym skarbem, dodającym skrzydeł ich opiekunom naukowym, rodzicom i organizatorom w/w konkursów.

Wersja XML