Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy Sekretarz Miasta i zmiany w spółce.

Brak opisu obrazka 1 czerwca był pierwszym dniem pracy nowego Sekretarza Miasta Przemyśla Dariusza Łapy. Związany przez wiele lat z samorządem Przeworska (m.in. jako Wiceburmistrz Miasta) i Jawornika Polskiego (Sekretarz Urzędu Gminy), został wyłoniony w konkursie, który został rozstrzygnięty na początku maja. W przemyskim Magistracie będzie nadzorował pracę Wydziałów: Organizacji Kadr i Kontroli, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Informatycznego, Biura Obsługi Urzędu, Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, Urzędu Stanu Cywilnego, Stanowska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

W piątek 29 maja na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odwołała Zarząd tej spółki miejskiej, Prezesa Zarządu Mariusza Tkacza i członka Zarządu Mariana Tomakę. W tym samym dniu na stanowisko Prezesa powołana została długoletnia pracownica firmy, Małgorzata Ossowska, kierującą do tej pory Działem Inwestycji i Remontów.

Odwołanie Zarządu i powołanie nowego Prezesa wiąże się z oczekiwanymi przez Prezydenta zmianami w funkcjonowaniu spółki.

Wersja XML