Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyłonieniu wykonawcy 25 świadectw charakterystyki energetycznej części budynków wielolokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych).

Przemyśl dnia 29 maja 2015 r.

GL.7125.26.2015.LS1

 

Informacja

 

 

W dniu 29 maja 2015 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie 25 świadectw charakterystyki energetycznej części budynków wielolokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych) zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub wynajmowanych.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły cztery oferty, które nie podlegały odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę RID-kon Rafał Janowski, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 4 920,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia 00/100), w tym podatek VAT 23% i potwierdziła termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.

Wersja XML