• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skarbnik Miasta Przemyśla

Monika Czuryk | tel. +48 16 6751823 | nr wew. 438 | pok. 205
Skarbnik Miasta

Brak opisu obrazka
Od 11 grudnia 2018 roku Skarbnik Miasta Przemyśla

Mam 44 lata, jestem mieszkanką Miasta Przemyśla, szczęśliwą mężatką i mamą 19 letniej córki - Aleksandry. Interesuję się muzyką, fotografią i pszczelarstwem.

Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Krakowie, na Wydziale: Zarządzanie i marketing o specjalności rachunkowość.

Mam bogate doświadczenie z zakresu finansów publicznych. Pracę zawodową w tej dziedzinie rozpoczęłam w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, w Oddziale Budżetowym, gdzie pracowałam do czasu wdrożenia reformy administracji publicznej w 1999 roku. W latach 1999-2006 pracowałam w Polsko-Ukraińskim Batalionie Sił Pokojowych w Przemyślu, w Pionie Głównego Księgowego, w tym przez 5 lat na stanowisku kierowniczym.

Posiadam uprawnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych, tj. do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, jak również certyfikat księgowy, nadany przez Ministra Finansów, potwierdzający kwalifikacje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W 2006 roku rozpoczęłam pracę w Urzędzie Miejskim w Przemyślu jako Audytor Wewnętrzny. Do moich zadań należało wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czynności doradcze w Urzędzie Miejskim i w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Urząd Miejski w Przemyślu,
37-700 Przemyśl,
ul. Wodna 11

 

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22532880
w tym miesiącu: 218269
dzisiaj: 15070