Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na modernizację krytej pływalni rozstrzygnięty.

Modernizacja Krytej pływalni w Przemyślu była jednym z sześciu projektów wyłonionych w Budżecie Obywatelskim Miasta Przemyśla na 2015 rok. 14 maja br. rozstrzygnięty został przetarg na realizację tej inwestycji, a wybraną, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REM II Sp. z o.o. Początek prac zaplanowano na 22 czerwca. Popdczas modernizacji kryta pływalnia będzie zamknięta - do 31 lipca br.

Modernizacja będzie polegać na wymianie stolarki okiennej aluminiowej oraz wymianie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w pomieszczeniu niecki basenowej obiektu. Pozwoli to na obniżenie kosztów funkcjonowania i poprawi wizerunek pływalni.

Pozostałe pięć projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest na etapie rozstrzygania przetargów - termin złożenia ofert do ostatniego przetargu (plac zabaw dla dzieci oraz wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 16) to 15 czerwca br.

Wersja XML