Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "RATUSZOWA II" - nieobowiązuje

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 146/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.

publikacja : Dz.Urz Województwa Podkarpackiego Nr 17, poz. 308 z dnia 30 marca 2002 r.

PLAN NIEOBOWIAZUJĄCY - ZMIENIONY UCHWALONYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "STARE MIASTO I"

(UCHWAŁA NR 96/2010 Z DNIA 24.05.2010r.)

Wersja XML