Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Międzyszkolny Konkurs „Czy wiesz, co jesz?”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu po raz dziewiąty przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci. Promuje on zasady zbilansowanej diety i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. W szkole propagujemy zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program adresowany jest do uczniów klas V – VI szkół podstawowych i gimnazjum. W naszej placówce realizowany jest w klasach IV-VI metodą projektu. W tym roku szkolnym zwracamy uwagę na obliczanie BMI, układanie jadłospisów zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia oraz przygotowanie zbilansowanych posiłków. Naszym tegorocznym celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywności fizycznej. Na lekcjach uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę na temat zdrowego stylu życia. W szkole zorganizowano „Dzień Drugiego Śniadania”. Dzieci, w oparciu o zdobytą wiedzę,  przygotowały zdrowe drugie śniadanie. W realizacji programu pomocne są trakcyjne materiały dydaktyczne przeznaczone dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  Naszymi partnerami są Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu i Nadleśnictwo Krasiczyn. W ramach realizacji „Trzymaj formę” od 2008 r. organizujemy Międzyszkolny Konkurs „Czy wiesz, co jesz?”, nad którym Honorowy Patronat objęli Prezydent Miasta Przemyśla i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV - VI przemyskich szkół, których chcemy zachęcić do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.  

W dniu 15.05.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu po raz ósmy odbył się Międzyszkolny Konkurs „Czy wiesz, co jesz?”. W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. J. Twardowskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Jordana, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16 w ZSzOI im. Orląt Lwowskich,  i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZPSM im. A. Malawskiego. Celem konkursu było kształtowanie postawy świadomego konsumenta oraz popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej tematyki prozdrowotnej. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie rozwiązywali test, który sprawdzał ich wiadomości m.in. z zakresu funkcjonowania układu pokarmowego, znajomości witamin, piramidy żywienia, obliczania BMI. W drugiej części uczestnicy konkursu odczytywali informacje z etykiet. Wszystkie drużyny zaprezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy, dlatego do końca konkursu rywalizacja była wyrównana. Uczestnicy konkursu obejrzeli występ uczniów z kółka teatralnego prowadzonego przez panią Beatę Policht. W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, II miejsce – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZPSM im. A. Malawskiego, a III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Sponsorami nagród byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, Centrum Języków Obcych „Student” w Przemyślu, Komputronik i Aviva.

Anna Wawrzynów

 

 

Wersja XML