Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie działań planowanych do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl


W dniu 5 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się spotkanie
z przedstawicielami gmin wchodzących w skład MOF Przemyśl. W spotkaniu wzięli udział:

 1. Pan Janusz Hamryszczak – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla.
 2. Pani Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.
 3. Pan Tadeusz Bobek- Wójt Gminy Krasiczyn.
 4. Pan Bogusław Słabicki - Wójt Gminy Orły.
 5. Pan Marek Iwasieczko - Wójt Gminy Medyka.
 6. Pan Andrzej Huk - Wójt Gminy Przemyśl.
 7. Pan Ryszard Kostelecki – Sekretarz Gminy Żurawica.

Głównym celem spotkania były wspólne działania planowane do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

Z uwagi na fakt, że w gminach wybrani zostali nowi wójtowie Pani Beata Bielecka – Naczelnik RIF Urzędu Miejskiego w Przemyślu przypomniała zagadnienia związane z Miejskimi Obszarami Funkcjonalnymi w tym m. in.:

- Bieguny wzrostu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Cele realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

- Wyniki negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na z Komisją Europejską.

Dalsza część spotkania dotyczyła projektów rozwojowych przygotowywanych do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl. Przeanalizowane zostały zakresy rzeczowe złożonych projektów. Przedyskutowano możliwość realizacji wspólnego zintegrowanego projektu z zakresu kultury.

Zalecenia ze spotkania dla wszystkich Gmin MOF Przemyśl: Wypracowanie propozycji zintegrowanego projektu kulturowego.

Wersja XML