Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie zapraszają do wzięcia udział w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.
 
I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego odbędzie się dnia 18 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.
W przedsięwzięciu udział wezmą stowarzyszenia regionalne z całego Podkarpacia. Kongres będzie okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego małych Ojczyzn, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kształtowanie społe¬czeństwa obywatelskiego, wspieranie samorządów w promocji regionu.
W spotkaniu udział wezmą także grupy rekonstrukcyjne i eksploatorskie.
 
Głównym zadaniem kongresu będzie stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz możliwość nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologi prowadzenia badań historycznych, możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto będzie on okazją do promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością
Wydany zostanie biuletyn informacyjny o stowarzyszeniach regionalnych działających na terenie województwa podkarpackiego i prowadzonej przez nie działalności.
Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Wypełnioną kartę uczestnictwa, należy przesłać do dnia 22 maja 2015 r. (piątek) na adres e-mail:  lub adres pocztowy: dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec – przewodniczący Kongresu, Instytut Historii  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Al. Rejtana 16 „c”,  35-959 Rzeszów.

Szczegółowych informacji nt. Kongresu udziela Pani mgr Joanna Elżbieta Potaczek - sekretarz Kongresu. Tel. 782-682-544, (016) 624-40-80, mail: ,

 


DOCKARTA UCZESTNICTWA.doc
PDFI KONGRES STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.pdf

Wersja XML