Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży"

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową "Gwarancje dla młodzieży". Strona powyższa grupuje informacje o ofercie skierowanej do młodzieży, realizowanej i finansowanej z różnych źródeł, zarówno z Funduszu Pracy, jak i środków Unii Europejskiej. Strona "Gwarancje dla młodzieży"  dostępna jest pod adresem  http://gdm.praca.gov.pl

Źródło: www.parr.pl

Wersja XML