Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Uchwała Nr 56/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”.

 

Statut jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”.

 

 

Wersja XML