Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin wolontariatu na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach

Zasady organizacji i wykonywania wolontariatu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach określa Regulamin Wolontariatu stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 04/2015 Kierownika Schroniska z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PDF2015_04_22schronisko_regulamin_wolontariatu.pdf

Szczegółowe zasady prac wolontariuszy określa Instrukcja pracy dla wolontariuszy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach staniowiąca załącznik do Zarządzenia nr 05/2015 Kierownika Schroniska z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PDF2015_04_22schronisko_instrukcja_pracy_wolontariuszy.pdf

 

Wersja XML