Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo

Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór firmy VULCAN. 

System zawiera informacje o wszystkich szkołach uczestniczących w naborze, ofercie szkół ponadgimnazjalnych, kryteriach przyjęć i sposobie punktacji. Ponadto system pozwoli na elektroniczną rejestrację podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. Wyniki naboru zostaną wywieszone nie tylko na listach w placówkach, ale w tym samym czasie również na stronie www.

Od dnia 1 maja 2015 r. w kanale Kandydata została opublikowana oferta edukacyjna województwa podkarpackiego.

Strona internetowa, przez którą przeprowadzany będzie elektroniczny nabór do przemyskich szkół ponadgimnazjalnych https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat

Wersja XML