Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu została uznana za placówkę godną zaufania, uzyskując certyfikat „Wiarygodna Szkoła”.

Brak opisu obrazka

Otrzymanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury. Jest to duże wyróżnienie, gdyż świadczy o wysokim poziomie nauczania,  wychowania i dbałości o bezpieczeństwo uczniów. Certyfikat Wiarygodności jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Program Wiarygodna Szkoła obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Głównym celem Programu jest wskazanie i wyróżnienie tych szkół podstawowych, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica. Tym samym zostaje potwierdzone, że szkoła jest zarządzana skutecznie i na wysokim poziomie.

Dzięki certyfikatowi „Wiarygodna Szkoła”, Szkoła Podstawowa nr 4 - uczestnik Programu - wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.

 

Wersja XML