Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

 

Obecnie obowiązuje w naszym mieście 56 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują około 32,8 % powierzchnia miasta

Strona Biura Rozwoju Miasta Przemyśla: www.brmprzemysl.pl

 Uwaga! Na stronach pliki do pobrania w formacie jpg i pdf (Pliki są dużej wielkości - należy kliknąć na wybranym pliku i prawym przyciskiem myszki wybrać - " zapisz element docelowy jako ... "

 

 

 

DOTwypis i wyrys ze studium (25,50KB)

DOTuwaga do mpzp (28,00KB)

DOTwypis i wyrys z mpzp (29,50KB)

DOTwniosek do mpzp (27,50KB)

Wersja XML