Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu, w związku z obowiązkiem terminowej realizacji nałożonych na nią zadań.

Posiedzenia odbywają się
w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych
ul. Ratuszowa 1 o godz. 15.30.

Tel. kont. 16 678-40-10

Wersja XML