• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strona www
BIP

Kontakt GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu, w związku z obowiązkiem terminowej realizacji nałożonych na nią zadań.

Posiedzenia odbywają się
w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych
ul. Ratuszowa 1 o godz. 15.30.

Tel. kont. 16 678-40-10


Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 21718849
w tym miesiącu: 279640
dzisiaj: 7780