Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do zbycia/najmu w drodze organizowanych przetargów

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1 nieruchomość zabudowana Włodzimierza Bilana 2 działka nr 41
o pow. 0,0981 ha
działka nr 42
o pow. 0,0188 ha
obręb 214
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym,
częściowo podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym, o powierzchni użytkowej 740,81 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną
i C.O. na paliwo stałe.

przetarg 02.11.2022 r. ogłoszenie

2 nieruchomość zabudowana Juliusza Słowackiego 87 i 87A działka nr 998/1
o pow. 0,3184 ha
obręb 212
Nieruchomość położona jest na terenie kompleksu byłego szpitala. Zabudowana jest dwoma budynkami użytkowymi: parterowym o powierzchni użytkowej 201 m2 oraz piętrowym o powierzchni użytkowej 343 m2.  
3 nieruchomość zabudowana Czwartaków 5 działka nr 2082
o pow. 0,0560 ha
obręb 202
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 101,43 m2 oraz budynkiem gospodarczym przetarg w przygotowaniu
4 nieruchomość zabudowana Sarbiewskiego 10 działka nr 2294
o pow. 0,0545 ha
obręb 202
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, o dwóch lokalach mieszkalnych o pow. uż. po 67,90 m2 każdy, oraz budynkiem gospodarczym przetarg 19.10.2022 r. ogłoszenie
5 nieruchomość niezabudowana gen. Józefa Wysockiego działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obręb 201

działka nr 132/15 przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowi drogę wewnętrzną

 
6 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 28.09.2022 r. ogłoszenie
7 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu
8 nieruchomość niezabudowana Sybiraków d.Przekopana działka nr 1468/3
o pow. 0,1060 ha
obręb 208
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 19.10.2022 r. ogłoszenie
9 nieruchomość niezabudowana

Przerwa

działka nr 199/3
o pow. 0,1031 ha
obręb 209
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(mpzp)
przetarg 19.10.2022 r. ogłoszenie
10 nieruchomość niezabudowana Mnisza /
Jagiellońska
działka nr 630
o pow. 0,0097 ha
obręb 207
Na działce znajduje się niewielki magazyn i paczkomat, stanowiące nakład dzierżawcy przetarg rozstrzygnięty
11 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
w obrębie 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

12 nieruchomość niezabudowana rejon
ul. Łętowskiej
działka nr 511/3
o pow. 0,1774 ha
obręb 201
tereny zabudowy mieszkaniowej "2MN"
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
13 nieruchomość niezabudowana rejon
ul. Łętowskiej
działka nr 511/5
o pow. 0,1438 ha i działka nr 511/4
o pow. 0,0215 ha
obręb 201
tereny zabudowy mieszkaniowej "3MN" i teren ciągów pieszo-jezdnych "8KRX"
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
14 nieruchomość niezabudowana rejon
ul. Łętowskiej
działka nr 511/6
o pow. 0,1440 ha i działka nr 511/7
o pow. 0,0245 ha
obręb 201
tereny zabudowy mieszkaniowej "3MN" i teren ciągów pieszo-jezdnych "10KRX"
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
15 nieruchomość niezabudowana Kardynała Wyszyńskiego działka nr 1245
o pow. 0,0930 ha
obręb 202
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "MN7"
(mpzp)
przetarg 05.10.2022 r. ogłoszenie
16 nieruchomość zabudowana Dworskiego 14-14A działka nr 902/2
o pow. 0,0085 ha
udział 56/2000
n. części
w działce nr 1937
o pow. 0,0077 ha
obręb 207
Działka nr 902/2 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym o pow. uż. 59,01 m2, stanowiącym łącznik pomiędzy budynkami przy ul. Dworskiego nr 14 i nr 14A. Przez działkę nr 1937 odbywa się dojazd do ww. działki. przetarg rozstrzygnięty
17 nieruchomość niezabudowana Bielskiego działka nr 268/2
o pow. 0,0020 ha
działka nr 269/2
o pow. 0,0031 ha
działka nr 276
o pow. 0,0048 ha
działka nr 281
o pow. 0,0133 ha
obręb 205
Na działkach znajduje się urządzony ciąg komunikacyjny przetarg 19.10.2022 r. ogłoszenie
18 nieruchomość niezabudowana rejon
ul. ks. Skorupki

działka nr 435/5
o pow. 0,0025 ha
i działka nr 1810/2
o pow. 0,0447 ha
obręb 205

tereny przeznaczone pod pawilonową zabudowę usługową, wraz z parkingami
(mpzp)
przetarg 19.10.2022 r. ogłoszenie
19 nieruchomość niezabudowana Piotra Kmity   działka nr 1197/2
o pow. 0,0483 ha
obręb 207
Działka niezabudowana
 (mpzp)
przetarg 28.09.2022 r. ogłoszenie
20 nieruchomość niezabudowana  Cegielniana działka nr 507/9
 pow. 0,1395 ha,
obręb 213
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp "Słowackiego II") przetarg 5.10.2022 r. ogłoszenie
21 nieruchomość
niezabudowana
Cegielniana działka nr 507/10
 pow. 0,1677 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213
działka nr 507/10 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")
przetarg 5.10.2022 r. ogłoszenie
22 nieruchomość niezabudowana Cegielniana działka nr 507/11
 pow. 0,1848 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213
działka nr 507/11 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")
przetarg 5.10.2022 r. ogłoszenie
23 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/12
 pow. 0,1867 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/12 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 5.10.2022 r. ogłoszenie

24 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/13
 pow. 0,1505 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

działka nr 507/13 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 5.10.2022 r. ogłoszenie

25 nieruchomość niezabudowana Fabryczna działka nr 507/15
 pow. 0,2975 ha,
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną 
z usługami (mpzp "Słowackiego II")

przetarg w przygotowaniu

26 nieruchomość niezabudowana Astronautów

działka nr 787
 pow. 0,0800 ha,
obręb 203

nieruchomość niezabudowana przetarg w przygotowaniu
27 nieruchomość niezabudowana Żołnierzy
2 Korpusu Polskiego
działka nr 1173/4
o pow. 0,2195 ha
obręb 203
pod budowę zespołu garaży murowanych wraz
z infrastrukturą techniczną (...).
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg  19.10.2022 r. ogłoszenie
28 nieruchomość niezabudowana Żołnierzy
2 Korpusu Polskiego
działki nr 707, nr 708, nr 1195
o łącznej pow. 0,3326 ha
obręb 203
pod budowę 2 zespołów garaży murowanych
wraz z infrastrukturą techniczną (...).
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 21.09.2022 r. ogłoszenie
29 nieruchomość niezabudowana Gliniana

działka nr 702
pow. 0,0576 ha
działka nr 703
pow. 0,0524 ha,
obręb 202

działki znajdują się w terenach rolniczych "R1"
(mpzp "Winna Góra II")
przetarg rozstrzygnięty
30 nieruchomość niezabudowana Swobodna działka nr 1052
o pow. 0,0361 ha
działka nr 1054
o pow. 0,0272 ha
działka nr 1059
o pow. 0,0042 ha
działka nr 1074
o pow. 0,0175 ha
obręb 201
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z garażem wbudowanym wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i obsługą komunikacyjną
z ul. Swobodnej
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg rozstrzygnięty
31 nieruchomość niezabudowana Rzeźnicza udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha
obr. 208
nieruchomość niezabudowana  
32 nieruchomość niezabudowana Korytniki
gm. Krasiczyn
woj. podkarpackie
udział 1/8 n.cz.
w działkach nr:
153/2 o pow. 0,1100 ha, 1374 o pow. 0,0800 ha,  obr. 0004  Korytniki 
nieruchomość niezabudowana  
33 nieruchomość niezabudowana Kruhel Wielki działka nr 138
o pow. 0,0458 ha
obręb 216
nieruchomość niezabudowana

 

przetarg rozstrzygnięty

34 nieruchomość niezabudowana Jana Zamoyskiego działka nr 566
o pow. 0,0080 ha
obręb 214
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami
(mpzp)
 
35
Wykaz wolnych lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, położonych na terenie Miasta Przemyśla,zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

Grodzka 15,

Dworskiego 9,

Rynek 17-18,

Jagiellońska 3,

Jagiellońska 11,

Plac Rybi 2,

Ratuszowa 7,

Słowackiego 13,

Słowackiego 33,

Słowackiego 64,

Smolki 19,

Herburtów 28,

Kopernika 24,

3 lokali użytkowych - Słowackiego 85 (kompleks poszpitalny)

WYKAZ

36 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 22.12.2021 r.

Ogłoszenie

37 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg 22.12.2021 r.

Ogłoszenie

38 Przetarg na wynajem/dzierżawę wolnych lokali użytkowych na czas nieoznaczony

Grodzka 15,

Dworskiego 9,

Rynek 17-18,

Jagiellońska 3,

Jagiellońska 11,

Grunwaldzka 6

Ratuszowa 7,

Słowackiego 13,

Słowackiego 33,

Słowackiego 64,

Herburtów 28,

Kopernika 24,

3 lokali użytkowych - Słowackiego 85 (kompleks poszpitalny)

Dzierżawa budynku o pow. 108,00 m.kw

Przetarg 06.07.2022 r.

Ogłoszenie najem + wykaz nr 3

Ogłoszenie dzierżawa+wykaz

 

39

lokale mieszkalne: na sprzedaż

Czachowskiego 5/5

Dz. nr 709 w obr. 212

lokal o pow. 47,04 m2,

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poziomie sutereny w budynku przy
ul. Czachowskiego 5. Składa się z pokoju, kuchni przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy komórka o pow. 18,10 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i piec kaflowy. Ściany w całym lokalu pokryte sidingiem a w łazience płytki, na podłodze w pokoju i kuchni panele, w łazience i przedpokoju płytki. Okna PCV, drzwi wewnętrzne starego typu, drzwi wejściowe stalowe w stanie złym. Dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przetarg 15.12.2021 r.

Ogłoszenie

40 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

Grodzka 15,

Rynek 17-18,

Jagiellońska 6,

Jagiellońska 11, Kaz. Wielkiego 15, Wałowa 5, Wałowa 5 i 7,

Piłsudskiego  29

Ratuszowa 7,

Słowackiego 13,

Słowackiego 33,

Herburtów 28,

Kopernika 24

3 lokali użytkowych - Słowackiego 85 (kompleks poszpitalny)

 

 

Wykaz
41 lokal mieszkalny na sprzedaż Basztowa 10/8 działka nr 921 o pow. 
w obrębie 207 m. lokal mieszkalny o pow. 46,97m2

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na drugim piętrze w budynku przy
ul. Basztowej 10. Składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i 1/2 niewydzielonych części suchej ubikacji znajdującej się na balkonie. Do lokalu przynależą dwie piwnice
o pow. 2,97 m2 i 4,19 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdjęty), wod-kan, ogrzewanie - kuchnia kaflowa i piec kaflowy. Ściany w całym lokalu malowane farbą emulsyjną w stanie średnim wymagającym odświeżenia.
W kuchni brak jest wentylacji stąd widoczne miejscowe zawilgocenia oraz wykwity pleśni.
Na podłodze panele. Okna starego typu do wymiany, drzwi wewnętrzne drewniane w stanie dobrym.  Z uwagi na fakt,
iż budynek objęty jest ochroną konserwatorską, jako element zabudowy ulicy Basztowej dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal nie zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej.

Przetarg  29.12.2021 r. 

ogłoszenie

Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
42 nieruchomość niezabudowana Jacka Kaczmarskiego działka nr 676/2
 pow. 0,0179 ha,
obręb 206
nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami (mpzp "Zielonka I")
 
43 nieruchomość niezabudowana Jacka Kaczmarskiego

działka nr 676/3
 pow. 0,0061 ha, działka nr 676/4
pow. 0,0010 ha
obręb 206

nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami (mpzp "Zielonka I")
 
Wersja XML