• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura dz. nr 981/1 o pow. 0,1545 ha obr. 212

Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.

 
2 nieruchomość zabudowana Włodzimierza Bilana 2

dz. 41
o pow. 0,0981 ha
dz. nr 42
o pow. 0,0188 ha
obr. 214

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym,
częściowo podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym, o powierzchni użytkowej 740,81 m2. Budynek wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną
i C.O. na paliwo stałe.
Przetarg 18.12.2019 r. ogłoszenie
3 nieruchomość zabudowana Grunwaldzka 17 dz. nr 1638
o pow. 0,2164 ha
w obrębie 205
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem oświatowym wraz z budynkiem sali gimnastycznej z łącznikiem, o łącznej powierzchni użytkowej  1014,58 m2 (parter – 401,6 m2, I piętro 229,98 m2, II piętro – 234,15 m2, piwnica –148,85 m2). Część działki została zagospodarowana pod boisko sportowe. Ww. budynek szkoły łącznie z budynkiem sali gimnastycznej zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-989 przetarg w przygotowaniu
4 nieruchomość zabudowana Jana Matejki 1 dz. nr 1189
o pow. 0,2682 ha
w obrębie 207
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym w typie wolnostojącej willi, murowanym, w całości podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 562,96 m2 (parter – 190,82 m2, piętro – 188,50 m2, poddasze – 183,64 m2). Dotychczas budynek pełnił funkcję biurową. Ww. budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-264 wykaz do 2.10.2019 r.

5

nieruchomość niezabudowana

Juliusza Słowackiego

dz. nr 1561
o pow. 0,0682 ha
obr. 207

działka przeznaczona pod budowę zespołu garaży
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 06.11.2019 r. ogłoszenie

6

nieruchomość niezabudowana

gen. Józefa Wysockiego

dz. nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201

działka nr 132/15 przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowi drogę wewnętrzną

przetarg 30.10.2019 r. ogłoszenie

7

nieruchomość gruntowa

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/2 o pow. 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. cz w dz. nr 30/1 obr. 210

pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

8 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 30.10.2019 r. ogłoszenie
9 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg 23.10.2019 r. ogłoszenie
10 nieruchomość niezabudowana rejon ulicy Władysława Łokietka dz. nr 426 o pow. 0,2455 ha obr. 201 nieruchomość niezabudowana - ZNn4 - teren zieleni niskiej
(mpzp)
przetarg rozstrzygnięty
11

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 647/2
o pow. 0,0504 ha
obr. 212

 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym
(decyzja o warunkach zabudowy).

przetarg 30.10.2019 r. ogłoszenie

12

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 515/5
o pow. 0,0679 ha
obr. 212

 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 30.10.2019 r. ogłoszenie

13 nieruchomość gruntowa Sobótki / Krótka dz. nr 325/3
o pow. 0,1671 ha
obr. 211
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg 06.11.2019 r. ogłoszenie

14 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
obr. 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 23.10.2019 r. ogłoszenie
15 nieruchomość niezabudowana ul. Przekopana

dz. nr 1468/2
o pow. 0,1006 ha
obr. 208

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym (...)

(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu
16 nieruchomość niezabudowana ul. Przekopana dz. nr 1468/3
o pow. 0,1060 ha
obr. 208

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym (...)

(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu
17

nieruchomość niezabudowana

ul. Rzeźnicza

udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha obr. 208

nieruchomość niezabudowana

 

18 nieruchomość niezabudowana ul. Sybiraków dz. nr 1457/3
o pow. 0,0062 ha
w obrębie 208
nieruchomość niezabudowana przetarg w przygotowaniu
19 nieruchomość niezabudowana Korytniki
gm. Krasiczyn
woj. podkarpackie

udział 1/8 n.cz.
w działkach nr:
153/2 o pow. 0,1100 ha, 1374 o pow. 0,0800 ha,  obr. 0004  Korytniki  

nieruchomość niezabudowana

przetarg 20.11.2019 r. ogłoszenie

20 nieruchomość niezabudowana Kruhel Wielki działka nr 138
o pow. 0,0458 ha
obręb 216
Nieruchomość niezabudowana

przetarg 06.11.2019 r. ogłoszenie

21 nieruchomość niezabudowana Piotra Kmity   działka nr 1197/2
o pow. 0,0483 ha
obręb 207
Działka niezabudowana
 (mpzp)
przetarg w przygotowaniu
22 nieruchomość zabudowana Rakoczego  działka nr 1453
o pow. 0,0610 ha
obręb 207
Działka zabudowana przetarg w przygotowaniu
23 nieruchomość niezabudowana Tarniowa

działka nr 1063
o pow. 0,0665 ha
obręb 214

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
24 nieruchomość niezabudowana rejon ul. Rzeźniczej

działka nr 501
o pow. 0,0313 ha
obręb 208

nieruchomość niezabudowana przetarg 20.11.2019 r. ogłoszenie
25 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1408
o pow. 0,0351 ha
obr. 208
nieruchomość niezabudowana  
26 nieruchomość niezabudowana Włodzimierza Bilana działka nr  46
o pow. 0,0046 ha, działka nr  27/5
o pow. 0,0189 ha, działka nr 48/2
o pow. 0,0132 ha, działka nr 50/6
o pow. 0,0055 ha
obr. 214
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
27 nieruchomość niezabudowana Rzeźnicza

  działka nr 422/4
o pow. 0,0863 ha
obr. 208

 

pod budowę zespołu garaży (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
Wykaz do 15.11.2019 r.
28 nieruchomość niezabudowana  Cegielniana

działka nr  507/5
 pow. 0,1491 ha,

obręb 213

nieruchomość niezabudowana

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.10.2019 r. ogłoszenie
29 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/6
 pow. 0,1289 ha,

+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7

obręb 213

nieruchomość niezabudowana

działka nr 507/6 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")

działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg  16.10.2019 r. ogłoszenie
30 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/8
 pow. 0,1279 ha,

+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7

obręb 213

nieruchomość niezabudowana

działka nr 507/8 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg  16.10.2019 r. ogłoszenie
31 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/9
 pow. 0,1395 ha,

obręb 213

nieruchomość niezabudowana

 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp "Słowackiego II")

 

przetarg  16.10.2019 r. ogłoszenie
32 nieruchomość
niezabudowana
Cegielniana

działka nr 507/10
 pow. 0,1677 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/10 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg  16.10.2019 r. ogłoszenie
33 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/11
 pow. 0,1848 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/11 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.10.2019 r. ogłoszenie
34 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/12
 pow. 0,1867 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/12 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.10.2019 r. ogłoszenie
35 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/13
 pow. 0,1505 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/13 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 16.10.2019 r. ogłoszenie
36 nieruchomość niezabudowana Fabryczna

działka nr 507/15
 pow. 0,2975 ha,
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną 
z usługami (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 20.11.2019 r. ogłoszenie
37 nieruchomość niezabudowana Astronautów

działka nr 787
 pow. 0,0800 ha,
obręb 203

nieruchomość niezabudowana przetarg 30.10.2019 r. ogłoszenie
38 nieruchomość niezabudowana Kraszewskiego działka nr 1125/6
 pow. 0,0431 ha,
obręb 205
nieruchomość niezabudowana wykaz do 03.10.2019 r.
39 nieruchomość niezabudowana Przemysłowa dz. nr 2/30 o pow. 6,4813 ha
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
przetarg 30.10.2019 r. ogłoszenie
40

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza

dz. nr 6/10 
o pow. 1,2 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 

41 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/11
o pow. 1,5 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
42 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/13
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
43 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/14
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
44 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/15
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
 
45   Słowackiego 85 Część budynku (parter) użytkowego nr 1/3494 (przychodnia), składającej się z 28 pomieszczeń użytkowych (biurowe, gospodarcze i sanitarne) o łącznej powierzchni 590,91 m2, w tym powierzchnia użytkowa korytarza 91,16 m2 i powierzchnia użytkowa pomieszczeń użytkowych 499,75 m2 Budynek nr 1/3494 położony jest  w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85, na działce nr 998/3 o powierzchni 1,0291 ha w obrębie 212, obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00111346/8
i wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z  kotłowni znajdującej się na terenie kompleksu przy ul. Słowackiego 85
Przetarg nierozstrzygnięty
46 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Słowackiego 13, lokal U1 dz. nr 888 w obr. 207 lokal nr U 1 o powierzchni 127,20 m2 Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z PMEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe.  Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal. Przetarg w przygotowaniu
47 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg nierozstrzygnięty

48 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg nierozstrzygnięty

49 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

 Kopernika 24, Mickiewicza 11 i 20, Dworskiego 9 (dwa lokale), Słowackiego 13, Jagiellońska 3, Franciszkańska 21 z wejściem od K. Wielkiego 22

Ratuszowa 7,

Smolki 19,

Słowackiego 64,

Słowackiego 85

 

Przetarg 28.02.2019 r.

Ogłoszenie + Wykaz nr 1

50

lokale mieszkalne: nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 20

Dworskiego 48 działka nr 1605
obręb nr 207
m. Przemyśla.
 

Wykaz do 12.09.2019 r.

51

Lokal położony na parterze budynku przy Rynku 1 w Przemyślu 227,10 m2

PR1P/00056014/8 Rejestr zabytków A-812

Rynek 1

działka. nr 689

obręb 207,

m. Przemyśla.

gastronomia

1-sza aukcja ograniczona, wadium 15930,00zł, wywoławcza stawka 19zł netto za 1m2,

oględziny 30.10.2019r godz. 9:00 - 9:20

Ogłoszenie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

52 nieruchomość gruntowa 29-go Listopada/ 3-go Maja działka nr 1245/2
o pow. 0,0036 ha
obręb 205
nieruchomość gruntowa

wykaz do 12.11.2019 r.

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22532577
w tym miesiącu: 217966
dzisiaj: 14767