Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl udostępnionych do przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę

Kliknij na link w ostatniej kolumnie, aby zobaczyć pełne ogłoszenia o przetargach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Adres 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie nieruchomości

Informacje o przetargach

1 nieruchomość gruntowa Ludwika Pasteura dz. nr 981/1
o pow. 0,1545 ha
obręb 212

Teren zieleni urządzonej, o szczególnych ustaleniach,  w których dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką , usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych (mpzp) 
Na nieruchomości usytuowany jest budynek „pawilonu górnego” przy stoku narciarskim, w stanie surowym otwartym.

 
2 nieruchomość zabudowana Włodzimierza Bilana 2

dz. nr 41
o pow. 0,0981 ha
dz. nr 42
o pow. 0,0188 ha
obręb 214

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym dwukondygnacyjnym,
częściowo podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym, o powierzchni użytkowej 740,81 m2. Budynek wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną
i C.O. na paliwo stałe.

przetarg 25.03.2020 r. ogłoszenie

3 nieruchomość zabudowana Grunwaldzka 17 dz. nr 1638
o pow. 0,2164 ha
w obrębie 205
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem oświatowym wraz z budynkiem sali gimnastycznej z łącznikiem, o łącznej powierzchni użytkowej  1014,58 m2 (parter – 401,6 m2, I piętro 229,98 m2, II piętro – 234,15 m2, piwnica –148,85 m2). Część działki została zagospodarowana pod boisko sportowe. Ww. budynek szkoły łącznie z budynkiem sali gimnastycznej zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-989 przetarg w przygotowaniu
4 nieruchomość zabudowana Jana Matejki 1 dz. nr 1189
o pow. 0,2682 ha
w obrębie 207
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym w typie wolnostojącej willi, murowanym, w całości podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 562,96 m2 (piwnica– 190,82 m2, parter – 188,50 m2, poddasze – 183,64 m2). Dotychczas budynek pełnił funkcję biurową. Ww. budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem A-264

przetarg 25.03.2020 r. ogłoszenie

5 nieruchomość zabudowana do dzierżawy Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona dz. nr 176
o pow. 0,8684 ha
w obrębie 207
Nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1 743,80 m2, w których znajdują się lokale użytkowe, budynkiem o powierzchni 778 m2, stanowiącym halę targową, portiernią o pow. 9,55 m2 oraz wiatą magazynową o pow. 164 m2 przetarg 23.03.2020 ogłoszenie
6 nieruchomość zabudowana Herburtów 18 dz. nr 372/4
o pow. 0,0477 ha
w obrębie 213
działka położona w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (mpzp)
zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż. 91,90m2
przetarg w przygotowaniu

7

nieruchomość niezabudowana

gen. Józefa Wysockiego

dz. nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14 i 133/5 obr. 201

działka nr 132/15 przeznaczona
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)

udział 1/16 niewydz. cz w dz. nr 132/2, 132/14
i 133/5 obr. 201 stanowi drogę wewnętrzną

przetarg w przygotowaniu

8

nieruchomość gruntowa

Ludwika Pasteura

dz. nr 30/2 o pow. 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydz. części w dz. nr 30/1
w obrębie 210

pod budowę trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (...) - dla całej działki nr 30 obr. 210
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

9 nieruchomość niezabudowana Grochowska działka nr 58/1
o pow. 0,2339 ha,
obręb 210

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
10 nieruchomość niezabudowana Władysława Łokietka dz. nr 588/1 o pow. 0,0139 ha, dz. nr 588/2
o pow. 0,0450 ha wraz
z udziałem 2/3 niewydzielonych części w dz. nr 587 o pow. 0,0172 ha obr. 201
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp)
przetarg w przygotowaniu
11

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 647/2
o pow. 0,0504 ha
obr. 212

 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i garażem wbudowanym
(decyzja o warunkach zabudowy).

przetarg 29.04.2020 r. ogłoszenie

12

nieruchomość niezabudowana

Krakusa

dz. nr 515/5
o pow. 0,0679 ha
obr. 212

 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg rozstrzygnięty

13 nieruchomość gruntowa Sobótki / Krótka dz. nr 325/3
o pow. 0,1671 ha
w obrębie 211
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub wolnostojącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
- dla całej działki nr 325 obr. 211
(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu

14 nieruchomość niezabudowana Potokowa dz. nr 257
o pow. 0,2843 ha
w obrębie 210
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym m.in. realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg 29.04.2020 r. ogłoszenie
15 nieruchomość niezabudowana Przekopana

dz. nr 1468/2
o pow. 0,1006 ha
obręb 208

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym (...)

(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu
16 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1468/3
o pow. 0,1060 ha
obręb 208

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym (...)

(decyzja o warunkach zabudowy)

przetarg w przygotowaniu
17 nieruchomość niezabudowana Tarniowa działka nr 1063
o pow. 0,0665 ha
obręb 214
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
18 nieruchomość niezabudowana Sybiraków dz. nr 1457/3
o pow. 0,0062 ha
w obrębie 208
nieruchomość niezabudowana przetarg w przygotowaniu
19 nieruchomość niezabudowana Lwowska

dz. nr 116/2
o pow. 0,0350 ha
oraz udział 1/2
w działce nr 116/1
obręb 214

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg rozstrzygnięty
20 nieruchomość niezabudowana Korytniki
gm. Krasiczyn
woj. podkarpackie

udział 1/8 n.cz.
w działkach nr:
153/2 o pow. 0,1100 ha, 1374 o pow. 0,0800 ha,  obr. 0004  Korytniki  

nieruchomość niezabudowana

przetarg 29.04.2020 r. ogłoszenie

21 nieruchomość niezabudowana Kruhel Wielki działka nr 138
o pow. 0,0458 ha
obręb 216
Nieruchomość niezabudowana

 

22 nieruchomość niezabudowana Piotra Kmity   działka nr 1197/2
o pow. 0,0483 ha
obręb 207
Działka niezabudowana
 (mpzp)
przetarg  w przygotowaniu
23 nieruchomość zabudowana Rakoczego  działka nr 1453
o pow. 0,0610 ha
obręb 207
Działka zabudowana przetarg w przygotowaniu
24 nieruchomość niezabudowana Włodzimierza Bilana działka nr  46
o pow. 0,0046 ha, działka nr  27/5
o pow. 0,0189 ha, działka nr 48/2
o pow. 0,0132 ha, działka nr 50/6
o pow. 0,0055 ha
obr. 214
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
25 nieruchomość niezabudowana Rzeźnicza

  działka nr 422/4
o pow. 0,0863 ha
obręb 208

pod budowę zespołu garaży (...)
(decyzja o warunkach zabudowy)
przetarg w przygotowaniu
26 nieruchomość niezabudowana  Cegielniana

działka nr  507/5
pow. 0,1491 ha
obręb 213

nieruchomość niezabudowana

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
27 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/6
 pow. 0,1289 ha,

+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7

obręb 213

nieruchomość niezabudowana

działka nr 507/6 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")

działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
28 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/8
 pow. 0,1279 ha,

+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7

obręb 213

nieruchomość niezabudowana

działka nr 507/8 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
29 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/9
 pow. 0,1395 ha,

obręb 213

nieruchomość niezabudowana

 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (mpzp "Słowackiego II")

 

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
30 nieruchomość
niezabudowana
Cegielniana

działka nr 507/10
 pow. 0,1677 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/10 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
31 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/11
 pow. 0,1848 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/11 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
32 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/12
 pow. 0,1867 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/12 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
33 nieruchomość niezabudowana Cegielniana

działka nr 507/13
 pow. 0,1505 ha,
+ udział 1/6 niewydzielonych części działki nr 507/7
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
działka nr 507/13 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(mpzp "Słowackiego II")
działka nr 507/7 przeznaczona pod drogę wewnętrzną (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 22.04.2020 r. ogłoszenie
34 nieruchomość niezabudowana Fabryczna

działka nr 507/15
 pow. 0,2975 ha,
obręb 213

nieruchomość niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną 
z usługami (mpzp "Słowackiego II")

przetarg 27.05.2020 r. ogłoszenie

 

35 nieruchomość niezabudowana Astronautów

działka nr 787
 pow. 0,0800 ha,
obręb 203

nieruchomość niezabudowana przetarg w przygotowaniu
36 nieruchomość niezabudowana Kraszewskiego działka nr 1125/6
 pow. 0,0431 ha,
obręb 205
nieruchomość niezabudowana przetarg w przygotowaniu
37 nieruchomość niezabudowana Łętowska działka nr 972/2
 pow. 0,0823 ha,
obręb 201
nieruchomość niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (mpzp "Lipowica I")

przetarg rozstrzygnięty

38 nieruchomość niezabudowana Łętowska działka nr 972/3
 pow. 0,1155 ha,
obręb 201
nieruchomość niezabudowana
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zieleń niską (mpzp "Lipowica I")
przetarg 29.04.2020 r. ogłoszenie
39 nieruchomość zabudowana Słowackiego 85 działka nr 997/5
pow. 0,1997 ha
obręb 212
nieruchomość zabudowana wykaz do 20.01.2020 r
40 nieruchomość niezabudowana Przemysłowa dz. nr 2/30 o pow. 6,4813 ha
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
przetarg 15.04.2020 r. ogłoszenie
41

nieruchomość niezabudowana

Gospodarcza

dz. nr 6/10 
o pow. 1,2 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 

42 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/11
o pow. 1,5 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
43 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/13
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
44 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/14
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213

teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)

 
45 nieruchomość niezabudowana Gospodarcza dz. nr 6/15
o pow. 1,0 ha
oraz udział 1/5 w dz. nr 6/7 i nr 6/12 (droga dojazdowa)
obręb 213
teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
teren zabudowy przemysłowo-usługowej
(mpzp)
 
46 nieruchomość niezabudowana Przekopana dz. nr 1408
o pow. 0,0351 ha
obr. 208
nieruchomość niezabudowana  
47 nieruchomość niezabudowana Rzeźnicza udział 1/2 n.cz. w działkach nr 485 o pow. 0,0484 ha, nr 488/4 o pow. 0,1642 ha, nr 489/4 o pow. 0,1650 ha, nr 486 o pow. 0,1177 ha i nr 487 o pow. 0,0081 ha
obr. 208
nieruchomość niezabudowana  
44   Słowackiego 85 Część budynku (parter) użytkowego nr 1/3494 (przychodnia), składającej się z 28 pomieszczeń użytkowych (biurowe, gospodarcze i sanitarne) o łącznej powierzchni 590,91 m2, w tym powierzchnia użytkowa korytarza 91,16 m2 i powierzchnia użytkowa pomieszczeń użytkowych 499,75 m2 Budynek nr 1/3494 położony jest  w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85, na działce nr 998/3 o powierzchni 1,0291 ha w obrębie 212, obj. księgą wieczystą Nr PR1P/00111346/8
i wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z  kotłowni znajdującej się na terenie kompleksu przy ul. Słowackiego 85

Przetarg nierozstrzygnięty

49 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Słowackiego 13, lokal U1 dz. nr 888 w obr. 207 lokal nr U 1 o powierzchni 127,20 m2 Lokal użytkowy nr U1 położony jest na parterze w budynku przy ul. Słowackiego 13 składa się z dwóch pomieszczeń usługowych, pięciu pomieszczeń zaplecza oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Obecnie brak ogrzewania lokalu. Budynek przyłączony jest do instalacji CO z PMEC, sam lokal na wniosek nowego właściciela może zostać do niej podłączony. Ściany malowane farbą emulsyjną. Posadzka w części usługowej w jednym pomieszczeniu plytki ceramiczne z w drugim parkiet. Na zapleczu wylewka betonowa. Okno wystawowe i drzwi wejściowe z PCV, pozostałe okna drewniane starego typu, drzwi od zaplecza stalowe.  Budynek przy ul. Słowackiego 13 wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Przemyśla pod poz. A-259 w związku z czym na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na wszelkie prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku oraz samego lokalu. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Słowackiego 13 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal. Przetarg 15.01.2020 r. ogłoszenie
50 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U1 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U1 o powierzchni 30,43 m2

Lokal użytkowy nr U1 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg nierozstrzygnięty

51 Lokal użytkowy na sprzedaż ul. Dworskiego 15,    lokal nr U2 dz. nr 840 w obr. 207 lokal nr U2 o powierzchni 21,33 m2

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku  z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

Przetarg nierozstrzygnięty

52 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

 Herburtów 28,
3 Maja 20, Dworskiego 9 (dwa lokale), Słowackiego 13, Jagiellońska 3, Mickiewicza 41

Długosza 6,

Słowackiego 76,

Słowackiego 85, Kazimierza Wielkiego 15, Grodzka 15, Piłsudskiego 1, Plac Rybi 2, Plac Konstytucji (Stacja Trafo)

 

Przetarg 28.02.2020 r.

Ogłoszenie + Wykaz nr 1

Wyniki przetargu

53

lokale mieszkalne: na sprzedaż

Poniatowskiego 6/2,

Dworskiego 44/4

 

Słowackiego 19/3,

Czachowskiego 5/5

 

Wykaz do 19.03.2020 r.

54 Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony J. Słowackiego 85 (KOMPLEKS POSZPITALNY) 2 garaże (36,43 m2 i 67,45 m2) Lokale użytkowe: 141,13 m2, 47,28 m2, 174,36 m2,57,89 m2,76,78 m2, 96,63 m2

Przetarg 08.05.2020 r.

Ogłoszenie + wykaz nr 2

55 Lokale mieszkalne na sprzedaż  

1. Czachowskiego 5/5

2. Dworskiego 44/4

3. Poniatowskiego 6/2

4. Słowackiego 19/3

1. Powierzchnia użytkowa lokalu: 47,04 m2, komórki: 18,10 m2

2. Powierzchnia użytkowa lokalu: 18,71 m2, piwnicy: 1,80 m2

3. Powierzchnia użytkowa lokalu: 32,00 m2, komórki: 14,49 m2

4. Powierzchnia użytkowa lokalu: 24,48 m2, piwnica: 31,33 m2

Ogłoszenia przetargu na 06.05.2020

1.

2.

3.

4.

 

56

Lokal położony na parterze budynku przy Rynku 1 w Przemyślu 227,10 m2

PR1P/00056014/8 Rejestr zabytków A-812

Rynek 1

działka. nr 689

obręb 207,

m. Przemyśla.

gastronomia

1-sza aukcja ograniczona, wadium 15930,00zł, wywoławcza stawka 19zł netto za 1m2,

oględziny 30.10.2019r godz. 9:00 - 9:20

Ogłoszenie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

57 nieruchomość gruntowa 29-go Listopada/ 3-go Maja działka nr 1245/2
o pow. 0,0036 ha
obręb 205
nieruchomość gruntowa

wykaz do 01.04.2020 r.

Wersja XML