Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej

PDFProtokół Komisji Dyrektor Biblioteki.pdf
 

Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową oraz wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej, która pracowała w dniach 9 i 10 kwietnia 2015 r. postanowiłem zaakceptować kandydata wskazanego przez Komisję i podjąłem decyzję o zatrudnieniu pana Macieja WALTOSIA na stanowisko dyrektora instytucji. Powołanie nastąpi z dniem 1 maja 2015 r.

 

 

 

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

 

Wersja XML