Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w wieku 45 lat i więcej (art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U z 2015r., poz. 149)  od dnia 14 kwietnia 2015 r. Nabór wniosków zostanie zamknięty w dniu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do wyczerpania limitu środków w wysokości 30.240,00 PLN. Prosimy pracodawców o uważne zapoznanie się z treścią wniosku i rzetelne jego wypełnienie!

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie PUP w Przemyślu lub przesyłać pocztą na adres urzędu.

Druki do pobrania

Wersja XML