Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczniowie z Dolnego Kubina i Egeru w Przemyślu.

W środę 25.03 grupa uczniów z Dolnego Kubina na Słowacji i z Egeru na Węgrzech spotkali się z władzami miasta Przemyśla. Uczniowie ci byli gośćmi Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu. Wszystkie te trzy szkoły realizują projekt zatytułowany "Nasze cyfrowe laboratorium przyrodnicze". Jest on finansowany przez Program wymiany międzynarodowej Erasmus +. Projekt będzie realizowany 3 lata do 2017 roku. Zakłada wymianę międzynarodową w obrębie tych trzech krajów. W wyniku wzajemnych spotkań powstaną wydawnictwa na temat energii odnawialnej i zostaną zorganizowane liczne imprezy w krajach członkowskich projektu. Projekt będzie upowszechniany przez strony internetowe oraz platformy edukacyjne, które będą forami do wymiany materiałów edukacyjnych projektuBrak opisu obrazka

tekst: Gimnazjum Nr 5

Wersja XML