Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa polsko - ukraińska konferencja w Krasiczynie.

Trwa pierwszy dzień (26 marca br.) polsko-ukraińskiej konferencji w Krasiczynie. Głównym organizatorem piątej już edycji wydarzenia jest Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza, a odbywa się ono pod hasłem „Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego”. Spotkanie skupia jak co roku przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, mundurowych i gospodarczych z obu stron granicy, dyskutujących o problematyce transgranicznej, a w szerszym kontekście środkowoeuropejskiej.

Wśród witających uczestników konferencji znalazł się także reprezentujący Prezydenta Miasta jego Zastępca Janusz Hamryszczak.

Trwa polsko - ukraińska konferencja w Krasiczynie.
 

 

Wersja XML