Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyły się obrady XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

Brak opisu obrazka
W piątek 6 marca br. zakończył się drugi, ostatni dzień obrad XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich i Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego. O „Samorządnej Rzeczypospoliej” mówił prof. Jerzy Buzek. Była to również okazja do podsumowania ćwierćwiecza funkcjonowania samorządów w Polsce oraz dyskusji na temat możliwości rozwiązywania trudności i wyzwań jakie stawia przed samorządowcami współczesność. Nie zabrakło również uchwał programowych i stanowisk w poruszanych sprawach. Podczas spotkania głos zabrał również Bronisław Komorowski Prezydent RP. Podkreślił, że w kraju samorząd cieszy się dużą akceptacją społeczną.

Brak opisu obrazka
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic został prezesem Związku Miast Polskich. Uczestnicy kongresu przyjęli skierowane do rządzących przesłanie, zawierające docelową wizję samorządu terytorialnego. Zawarto w nim kwestie samodzielności samorządów, ich finansów czy organizacji. Samorządowcy zaapelowali też o systemowy przegląd prawa samorządowego. Do nowego Zarządu ZMP został również jednogłośnie wybrany Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.
Organizatorem kongresu było sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.
Kongres w Poznaniu otwiera cykl wydarzeń organizowanych w całej Polsce w związku z 25-leciem samorządu terytorialnego.

Wersja XML