Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs poetycki ,,Rozwiń skrzydła wyobraźni poetyckiej” w SP 6.

W roku szkolnym 2006/2007 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ojca św. Jana Pawła II w Przemyślu odbył się konkurs pod hasłem ,,Rozwiń skrzydła wyobraźni poetyckiej”.
Konkurs organizowały nauczycielki języka polskiego: Beata Wasyliszyn, Maria Plezia i Zdzisława Patryn.
      Celem konkursu było przede wszystkim odkrywanie talentów literackich wśród uczniów i stwarzanie im możliwości zaistnienia chociażby na forum szkolnym, a także popularyzacja poezji, rozwijanie wyobraźni i zdolności literackich oraz kształcenie umiejętności językowych.
      Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV–VI, którzy przedstawili swoje teksty poetyckie o dowolnej tematyce. Komisja oceniająca, w skład której wchodziły organizatorki, oceniała teksty pod względem oryginalności, pomysłowości, sposobu przedstawienia treści, warsztatu poetyckiego.
      Wyróżnione zostały następujące osoby:
Katarzyna Serwin kl. VI a
Jolanta Bembenik kl. VI b
Urszula Ustrzycka kl.VI a
Aleksandra Zbucka kl.VI
Katarzyna Helon kl.VI
Piotr Sałamacha kl.VI b
Wojciech Szkółka kl.V kl
Przemysław Haluk kl. IV a
      Pokłosiem konkursu stał się wydany w szkole tomik poezji z twórczością wyróżnionych osób. Zamieszczono w nim jedenaście wybranych tekstów młodych poetów.

Wersja XML