Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień profilaktyki w SP15 "Żyjmy mądrze, zdrowo, kolorowo"

16 kwietnia 2007r. odbył się w naszej szkole Dzień Profilaktyki pod hasłem „Żyję mądrze, zdrowo, kolorowo”. W imprezie wzięli udział uczniowie klas IV-VI, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.
      Dzień Profilaktyki był zwieńczeniem dotychczasowych działań prowadzonych przez wychowawców , pedagoga i psychologa szkolnego z uczniami w ramach lekcji wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, 2 grup teatru profilaktycznego oraz uczestnictwa w kampaniach ogólnopolskich: Szkoła bez przemocy oraz Zachowaj Trzeźwy Umysł.
      W tym dniu uczniowie rywalizowali ze sobą w grupach wiekowych, wykonując określone zadania zawarte w regulaminie konkursu, podczas których mieli okazję wykorzystać swoje zdolności plastyczne, literackie, organizacyjne, sportowe oraz zdobytą wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. Zmagania uczniów oceniali jurorzy. Do prac w jury zostali zaangażowani rodzice.
Uczniowie i wychowawcy klas zaangażowali się w przygotowania do zmagań konkursowych, przygotowali piękne, kolorowe plakaty, prezentacje haseł profilaktycznych, oryginalne listy zachęcające do walki z nałogami.
      Całą imprezę uświetniły piosenki w wykonaniu dzieci z Centrum Piosenki Dziecięcej działającego przy naszej szkole. Piosenki związane były tematycznie z hasłem dnia „Żyjmy mądrze, zdrowo, kolorowo”.
      Uczniowie otrzymali dyplomy i gratulacje od nauczycieli i rodziców. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu miłych i pozytywnych wrażeń, wpłynęła pozytywnie na wzmocnienie więzi klasowych i integrację społeczności szkolnej.
Praca profilaktyczna o takim charakterze będzie kontynuowana.
Wersja XML