Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Seniorów I kadencji

 • Zmarł Bronisław Leonard Klepacki

  Brak opisu obrazka
  Z głębokim bólem i żalem Przemyska Rada Seniorów przyjęła wiadomość o niespodziewanej śmierci naszego kolegi Bronisława Leonarda Klepackiego.
  Data publikacji: 16-08-2017 12:38
 • Zarządzenie Nr 239/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Przemyskiej Rady Seniorów

  Data publikacji: 14-06-2017 13:14
 • Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w 2016 r.

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Przemyskiej Rady Seniorów za rok 2016.
  Data publikacji: 12-06-2017 09:37
 • Odbyło się dziesiąte posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów

  Brak opisu obrazka
  W dniu 30 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się dziesiąte posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów.
  Data publikacji: 09-06-2017 11:03
 • Spotkanie przedstawicieli Przemyskiej Rady Seniorów z Centrum Operacyjnym "Samorządowa Polska" S.A.

  Brak opisu obrazka
  W dniu 16 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się spotkanie Przemyskiej Rady Seniorów z przedstawicielami Centrum Operacyjne "Samorządowa Polska" S.A. w Warszawie.
  Data publikacji: 09-06-2017 09:38
 • Przemyska Rada Seniorów o pomniku Marszałka Piłsudskiego

  Brak opisu obrazka
  W dniu 16 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się spotkanie w sprawie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  Data publikacji: 02-06-2017 14:56
 • Spotkanie Przemyskiej Rady Seniorów z Zarządami Osiedli

  Brak opisu obrazka
  W dniu 25.04.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się spotkanie Przemyskiej Rady Seniorów z 9 przewodniczącymi Zarządów Osiedli.
  Data publikacji: 02-06-2017 14:25
 • Odbyło się dziewiąte posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów

  Brak opisu obrazka
  W dniu 9 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 26, odbyło się dziewiąte posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów.
  Data publikacji: 15-02-2017 13:17
 • Dyżur Przemyskiej Rady Seniorów

  Brak opisu obrazka
  Wychodząc z założenia, iż trwałe wspólnoty lokalne, oparte na zaangażowaniu, będą brały pod uwagę m.in. potrzeby i oczekiwania osób starszych, Przemyska Rada Seniorów widzi tu swoją istotną rolę, aby ustawicznie stwarzać możliwości wzajemnej, aktywnej współpracy, ożywiania środowisk seniorskich, podmiotów w obszarze polityki senioralnej i doceniania wszelkich inicjatyw tej grupy osób, ale także i monitorowania  polityki senioralnej. Stąd też w ramach dyżuru Przemyskiej Rady Seniorów w dniu 7 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w osobie przewodniczącej p. Heleny Wardy, Przemyskiego Uniwersytetu  III Wieku w osobie przewodniczącej p. Małgorzaty Ekiert, Zarządu Osiedla Kazanów  i jednocześnie członkini Rady Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu w osobie p. Małgorzaty Tylińskiej. Z ramienia Przemyskiej  Rady Seniorów  w spotkaniu uczestniczyły: p. Anna Hayder i p. Bogumiła Walicka–Lechowicz.
  Data publikacji: 08-02-2017 14:18
 • Zmarł Tadeusz Dec

  Brak opisu obrazka
  Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 15 stycznia 2017 r. śp. Tadeusza Deca, radnego Przemyskiej Rady Seniorów, cenionego społecznika, mądrego, życzliwego i oddanego  pracy, zawsze uśmiechniętego, wspaniałego kolegę.
  Data publikacji: 27-01-2017 08:21
Wersja XML