Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TERENY INWESTYCYJNE 100 ha (MPZP Bakończyce/Słowackiego)

 

ulica/położenie: Bakończyce III/04 oraz Słowackiego I/05
 miejscowość: Przemyśl
 rodzaj: nieruchomość niezabudowana
 powierzchnia: całkowita ok.140 ha
 sugerowany typ inwestycji: zgodnie z MPZP Bakończyce III/04 oraz Słowackiego I/05
 adres, tel.: Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Ratuszowa 10 A
tel. 016 6782559
 opis: Tereny zostały przeznaczone pod inwestycje o charakterze przemysłowym. Obszar objęty w planach to w części tereny Gminy Miejskiej Przemyśl, dla których zostało zawnioskowane utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Teren cechuje bardzo dobra dostępność komunikacyjna drogowa (ujęta w planie droga obwodowa) i kolejowa (bezpośredni dostęp do magistrali kolejowej, prowadzącej na Ukrainę), sąsiedztwo przejścia granicznego w Medyce i planowanego w Malhowicach, dobra dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej.

W planach szczególną uwagę zwrócono na uniwersalne rozwiązania związane z budową infrastruktury technicznej. Część inwestycji publicznych dotyczących modernizacji dróg i ich przebudowy będzie finansowane ze środków własnych Miasta oraz funduszy pomocowych.

Szczególne oczekiwani są przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami z zastosowaniem nowych technologii oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 

Wersja XML