Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe projekty inwestycyjne

Przy Zamku Kazimierzowskim, Kopcu Tatarskim oraz stadionie sportowym „Czuwaj” w Przemyślu zostały postawione tablice, które informują o zaplanowanych projektach inwestycyjnych.

 

 Zamek Kazimierzowski(2008-2010)
Projekt „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu” ma na celu kompleksowe przystosowanie tego obiektu do pełnienia obecnych funkcji kulturalnych i turystycznych. Ponadto zostanie poszerzona jego oferta o nowe produkty turystyczne.

Stadion sportowy „Czuwaj” (2007-2008)
Inwestycja „Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu”

Kopiec Tatarski (2007-2008)
Przedmiotem projektu pn. „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa Fortecznej Trasy Turystycznej” jest rewaloryzacja i budowa infrastruktury społecznej dla mieszkańców miasta oraz turystów


JPGplan (172,92KB)

Wersja XML