Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyśl - Czyste Miasto

 
Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Prezydent Miasta Przemyśla informuje instytucje, jednostki organizacyjne i  podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie nieruchomości niezamieszkałych w mieście Przemyślu, że uchwałą Nr 29/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Przemyślu postanowiła o odbieraniu – z dniem 1 stycznia 2023 r. – odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 
 
 
 
 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFWzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (199,27KB)

 

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza od dnia 18.01.2021 r. nabór wniosków o udzielenie w roku 2021 dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl. Szczegóły w załączonym niżej pliku:

 
 
 
PDFPoradnik dla mieszkańców Miasta (4,99MB)

Aktualia Wydziału Gospodarki Komunalnej

Aktualności Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Czystość - odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, akcje ekologiczne, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wzory deklaracji i wniosków, dla dzieci, wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej, wykaz aptek odbierających przeterminowane leki, wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie, sprzątaj po swoim pupilu, PSZOK.

Jakość wody

Komunikat Prezydenta Miasta Przemyśla o jakości wody w miejskim wodociągu przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Przemyśl na okres 3 lat

Nieczystości ciekłe

Obowiązki właściciela nieruchomości, Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe.

Obiekty komunalne

Place zabaw, Cmentarze komunalne, Pomniki, Fontanny miejskie, Toalety miejskie.

Zieleń w mieście w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Park Miejski im. Strońskiego, Park Miejski Lipowica, Zniesienie i Kopiec Tatarski.

Zwierzęta w mieście

Obowiązki właścicieli psów, rasy psów uznawane za agresywne, zapobieganie bezdomności zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

 • Porozumienie Czyste Powietrze

  W związku z zawartym pomiędzy gminami Porozumieniem Czyste Powietrze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl zostało złożonych łącznie 180 wniosków,   na łączną kwotę  2 690 967,43 zł
  Data publikacji: 11-10-2022 14:11
 • Obowiązkowa deratyzacja obiektów na terenie Miasta Przemyśla

  OBOWIĄZKOWA.png
  W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla, mają obowiązek w dniach od 1 października do 31 października 2022 r. przeprowadzić deratyzację swoich obiektów. 
  Data publikacji: 25-08-2022 08:38
 • Segregacja odpadów ze styropianu

  SKM_C454e22080111330-1.jpeg
  Styropian to tworzywo sztuczne – w większości wypadków powinien więc trafić do kosza z metalami i tworzywami sztucznymi. Jednak nie zawsze – w przypadku styropianowych opakowań po jedzeniu, jeżeli są mocno zabrudzone, a zwłaszcza zatłuszczone, wówczas należy wyrzucić je do odpadów zmieszanych. Z kolei opakowania styropianowe dużych rozmiarów, jak te po telewizorach, pralkach, czy lodówkach, należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeżeli zaś posiadamy niewykorzystany styropian budowlany, powinien on zostać odebrany przez firmę wywożącą odpady poremontowe.
  Data publikacji: 02-08-2022 08:47
 • Finał VI edycji konkursu “Listy dla ziemi”

  listy_25.jpeg
  W sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 2 czerwca odbył się finał i ogłoszenie wyników VI edycji Konkursu "Listy dla Ziemi". Konkurs jest organizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  Data publikacji: 03-06-2022 13:35
 • Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

  zdjęcie pojemników na śmieci różnych kolorów
  Prezydent Miasta Przemyśla informuje instytucje, jednostki organizacyjne i  podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie nieruchomości niezamieszkałych w mieście Przemyślu, że uchwałą Nr 29/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Przemyślu postanowiła o odbieraniu – z dniem 1 stycznia 2023 r. – odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  Data publikacji: 28-04-2022 12:39
 • Konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW).

  Abyśmy mogli cieszyć się dobrej jakości wodami powierzchniowymi i podziemnymi priorytetem jest współpraca na rzecz poprawy stanu wód w naszym kraju. Do 14 października br. trwają konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Przyjęcie planów w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wprowadzi do obowiązku prawnego również zestawy działań służących poprawie stanu wód, także przypisane wprost jednostkom samorządu terytorialnego. Więcej informacji o rodzajach działań naprawczych oraz mapy, pokazujące rozmieszczenie na tle kraju jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, którym przypisano działania naprawcze, znajdą Państwo w przekrojowym artykule na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/news/show/350 Więcej o konsultacjach społecznych IIaPGW w zakładce: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje  
  Data publikacji: 04-08-2021 13:45
 • Gdzie popadnie wyrzucasz śmieci? Odwieź je do PSZOKU! Zrób to dla siebie i dla swoich dzieci!

  earth-4871137_1920.jpeg
  Właściwie nie ma tygodnia, w którym nie dowiadywalibyśmy się o wyrastających jak grzyby po deszczu dzikich wysypiskach śmieci. Nasze miasto jest sukcesywnie zaśmiecane. Można odnieść wrażenie, że części przemyślan nieszczególnie zależy na tym, aby ich najbliższe otoczenie było czyste, przyjazne, zachęcające do spacerów i pokazywania go z dumą osobom odwiedzającym prastary gród nad Sanem.
  Data publikacji: 20-04-2021 11:22
 • Punkt PSZOK nieczynny w Wielką Sobotę

  recycle-24543_1280.jpeg
  Uprzejmie informujemy, że (...)
  Data publikacji: 26-03-2021 09:15
 • Powiadomienia o terminie odbioru śmieci w aplikacji mobilnej „Miasto Przemyśl”

  Harmonogram wywozu odpadów w aplikacji mobilnej „Miasto Przemyśl”
  Nie masz głowy do terminu wywozu odpadów komunalnych? Skorzystaj z automatycznych powiadomień, które dostępne są w aplikacji mobilnej: „Miasto Przemyśl”. Moduł „Kalendarz wywozu odpadów” wyśle powiadomienie na Twój smartfon dzień przed planowanym odbiorem odpadów komunalnych dla Twojej nieruchomości lub wybranej przez Ciebie ulicy. Dla Twojej wygody każdy rodzaj odpadów jest oznaczony innym kolorem.
  Data publikacji: 01-02-2021 10:19
 • Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję! – przed nami 27. Sprzątanie Świata

  sprzątanie świata gł 1.jpeg
  Przed nami 27. edycja akcji, która już od dawna zajmuje jedno z czołowych miejsc w kalendarzu najważniejszych wydarzeń jesieni. Z biegiem lat Sprzątanie Świata nie traci na aktualności. Niestety - wręcz przeciwnie - okazuje się, że coraz intensywniej musimy przypominać sobie nawzajem, że Ziemia to nasz wspólny dom i wszyscy – bez wyjątku – musimy o niego zadbać!
  Data publikacji: 08-09-2020 10:37
Wersja XML