Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa baza teleadresowa

Uaktualniona i rozbudowana została baza adresowa na naszej stronie.

Nasza baza adresowa zawiera dane teleadresowe urzędów i instytucji:

* obsługujących inwestorów i przedsiębiorców
* opiniujących i wydających informacje lub decyzje niezbędne w procesie inwestowania

* prowadzących inne czynności administracyjne

* przydatne dla osób i firm prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność gospodarczą

Dostęp do danych: menu po lewej stronie - zakładka: BAZA ADRESOWA oraz z zakładki: PRZEWODNIK INWESTORA

PRZYDATNE ADRESY:

OBSŁUGA INWESTORA
Warunki zabudowy
Dane i decyzje geodezyjne
Nadzór budowlany, wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
Rejestracja działalności gospodarczej
Podłączenia energii elektrycznej na cele przemysłowe
Podłączenia wody i kanalizacji na cele przemysłowe
Ochrona zabytków
Podłączenia gazu na cele przemysłowe:
Inspekcja sanitarna
Inspekcja pracy
Rejestr podatkowy NIP
Rejestr statystyczny REGON

OBSŁUGA PRAWNA
Sądy
Prokuratura
Kancelarie adwokackie
Kancelarie radców prawnych
Kancelarie notariuszy

OBSŁUGA FINANSOWA
Banki
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Bankomaty
Biura rachunkowe
Doradztwo podatkowe

MAPA PRZEMYŚLA


Uwaga! W przypadku zmian w danych teleadresowych prosimy osoby bądź instytucje zainteresowane o informacje dot. zmian celem aktualizacji bazy danych bądź naniesienia korekty:

Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju

Tel. (16) 678-23-82
rozwoj@um.przemysl.pl
Wersja XML