Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w opłacie skarbowej

Od 01 stycznia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej nie będą podlegały:
1. podania ( żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań
2. weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela
3. pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

W jaki sposób będzie się opłacało opłatę skarbową?
Zapłaty należnej opłaty skarbowej będzie można dokonać w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Kredyt Bank S.A. O/Przemyśl 75 150016341216300463400000

Uwaga!
Przypominamy, że na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Mostowa 2, tel.: 016 6752037
Wersja XML