Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Maria Teresa WOLFS-MONFILS

Maria Teresa WOLFS-MONFILS - uchwałą Nr 30/92 z dnia 9 maja 1992 r. Rada Miejska Przemyślu nadała Jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług za działalność w pracach Komitetu Pomocy Polakom „Silidarite-belge-polonaise” na rzecz niesienia pomocy dzieciom specjalnej troski w Polsce. 
Pani Maria Teresa Wolfs-Monfils ur. się w 1941 r. w Belgii. Jest nauczycielką Szkoły Podstawowej dla dzieci upośledzonych w Crainhem koło Brukseli. Od 17 lat działa w katolickiej organizacji charytatywnej „Kościół w potrzebie”, a od 1981 r. w Komitecie Pomocy Polakom „Silidarite-belge-polonaise”. Od 1986 r. współpracuje z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci głuchych i niedosłyszących w Przemyślu organizując przedsięwzięcia pomocy medycznej i materialnej dzieciom głuchym. Wielokrotnie organizowała wyjazdy grupy dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na 3 tygodniowe wczasy lecznicze, jak również organizował przyjazdy grupy lekarzy z Belgii do Przemyśla, którzy przebadali wszystkich wychowanków Ośrodka tj. 23 osób oraz 150 dzieci z terenu Polski. Lekarzy belgijscy przeprowadzili w przemyskim szpitalu zabiegi operacyjne w wyniku których dwoje dzieci odzyskało słuch. Około 70 dzieci potrzebujących otrzymało aparaty słuchowe i indywidualne wkładki uszne. Całość przedsięwzięcia finansowała belgijska organizacja charytatywna. 
Pani Maria Wolfs-Monfils jest w ciągłym kontakcie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Przemyślu, ofiarując niejednokrotnie pomoc finansową.
Wersja XML