Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Heidi Wernerus-Neuman

HEIDI WERNERUS – NEUMANN ur. 23.01.1947 r w Wolfshagen/Harz, ZM. 24.08.2011 r.. Od początku trwania współpracy między Przemyślem a niemieckim miastem Paderborn, a więc od roku 1992 wykazuje ogromne zaangażowanie i wkład w jej rozwój. W latach 1991 – 1994 jako radna i Przewodniczącą Partii Liberałów w Paderborn wspierała wszelkie inicjatywy miasta Przemyśla. W 1994 r. zakłada Towarzystwo Przyjaciół Paderborn/ Przemyśl, które ma na celu wspieranie i pogłębianie kulturalnych, gospodarczych, turystycznych i prywatnych kontaktów między Paderborn a Przemyślem. Jako Przewodnicząca „Towarzystwa Przyjaciół Paderborn/ Przemyśl prowadzi bardzo ożywioną działalność propagując w Paderborn miasto Przemyśl, jego walory historyczne i turystyczne. Heidi Wernerus - Neumann organizuje dla mieszkańców Paderborn wycieczki turystyczne do Przemyśla i jego okolic. Ponadto jest inicjatorką różnego rodzaju akcji charytatywnych, organizowanych na rzecz miasta Przemyśla. W roku 1994, 1995 oraz 1998 członkowie Towarzystwa przekazali odzież, lekarstwa i zabawki dla Fundacji „Auxilium” w Przemyślu, która rozprowadziła je wśród rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Ponadto Towarzystwo utrzymuje stały kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, organizując zbiórki pieniężne na jego funkcjonowanie. Pośredniczy również w nawiązywaniu kontaktów między poszczególnymi osobami, instytucjami i stowarzyszeniami. Heidi Wernerus - Neumann pośredniczy także w poszukiwaniu miejsc „Au – pair” (rodzaj opiekunki do dziecka) w Paderborn.

Uznając jej szczególne zasługi na rzecz umacniania współpracy partnerskiej między Przemyślem i Paderborn, Rada Miejska w Przemyślu uchwałą nr 159/97 z dnia 20.10.1997 r. przyznała jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

JPGHEIDI WERNERUS

Wersja XML