Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbigniew Brzeziński

Profesor ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI – Uchwałą Nr 19/90 z dnia 3 lipca 1990r. Rada Miejska w Przemyślu nadała panu prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w uznaniu zasług dla wybitnego twórcy, naukowca i polityka, doskonałego znawcy spraw państwowych i międzynarodowych.

   Profesor Zbigniew Brzeziński urodził się w 1928 r. w Warszawie. W latach 1935-1938 mieszkał i uczęszczał do szkoły powszechnej w Przemyślu. Następnie wyjechał z rodzicami do Montrealu. Po wojnie studiował na uniwersytecie Mc Gill w Kanadzie oraz na uniwersytetach amerykańskich. W 1950 r. przeniósł się do USA, otrzymał tamtejsze obywatelstwo i szybko stał się sławny jako naukowiec i polityk. Gorący zwolennik demokratycznych przemian w Europie Wschodniej. Jest żonaty i ma troje dzieci. 

   Będąc wybitnym znawcą spraw międzynarodowych powołany został w 1977 r. na stanowisko doradcy prezydenta USA J.Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego. W jednej osobie jest Polakiem Amerykaninem. Obywatel świata i zarazem Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla.
Wersja XML