Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WAŻNE - zmiana siedziby Wydziałów Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Przemyślu informuje, że w dniach od 16 – 20 lutego 2015r. następuje zmiana siedziby jednostek organizacyjnych urzędu, polegająca na przeniesieniu z budynku przy ul. Ratuszowej 10A  do budynku przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1 następujących wydziałów i biur:

Wodna 11
- Wydział Gospodarki Lokalowej
- Wydział Inwestycji
- Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
- Audytor Wewnętrzny
- Biuro Informatyczne

Rynek 1
- Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
- Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Jednocześnie informuję, że utrudniony będzie kontakt telefoniczny z w/w jednostkami. Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wersja XML