Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PILNE!!! Dot. postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

W pliku Excela w kolumnie M data urodzenia generuje sie sama po wczśniejszym wprowadzeniu numeru PESEL. W przypaku problemów proszę datę wpisać ręcznie przykładowo dd-mm-rrrrr 01-02-2008.

PDFNULL (550,38KB)

Wersja XML