Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się pierwsze posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów

W dniu 5 lutego 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów. Spotkanie otworzył senior nowo wybranej Rady Pan Roman Taworski, który przywitał wszystkich radnych, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu Władysława Bukowskiego oraz zaproszonych gości.

 

 
W swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Przemyśla złożył radnym gratulacje oraz podziękował za zaangażowanie i chęć podzielenia się życiowym doświadczeniem.
Z kolei Przewodniczący Rady Miejskiej życzył radnym samych sukcesów i zapowiedział, iż Rada Miejska będzie uważnie wsłuchiwać się w głosy Rady Seniorów.
W imieniu Posła Marka Rząsy serdeczne życzenia radnym złożyła Pani Marta Jurkiewicz, dyrektor Biura Poselskiego, wręczając jednocześnie pisemne gratulacje.

Następnie radni otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Przemyśla zaświadczenia o powołaniu na członka Przemyskiej Rady Seniorów.

Jednym z najważniejszych punktów obrad były wybory prezydium Rady. W wyniku głosowania Przewodniczącą została Pani Bogumiła Walicka-Lechowicz, wiceprzewodniczącym Pan Roman Taworski a sekretarzem Pani Elżbieta Grodecka.  

Pierwsze posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów okazało się niezwykle merytoryczne, gdyż radni, po dyskusji i wymianie uwag, podjęli uchwałę intencyjną w sprawie zmiany koncepcji upamiętnienia Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia.

Na zakończenie radni wybrali ze swojego grona przedstawicieli, którzy wezmą udział w ogólnopolskiej  konferencji poświęconej radom seniorów, która odbędzie się 16 lutego br. w Warszawie.

 

PDFProtokół z pierwszego posiedzenia Przemyskiej Rady Seniorów.pdf (1,92MB)

Wersja XML