Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naboru uzupełniającego w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru uzupełniającego w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” - Listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Lista podstawowa

dostęp do internetu

 

Lista rezerwowa

 

Lista wniosków

niezakwalifikowanych

Wersja XML