• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strona www
BIP

Wyniki naboru uzupełniającego w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla”

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki naboru uzupełniającego w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla” - Listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Lista podstawowa

dostęp do internetu

 

Lista rezerwowa

 

Lista wniosków

niezakwalifikowanych


Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 21712328
w tym miesiącu: 273119
dzisiaj: 1259