Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. Andersa - dz. nr 300/1 obr. 203

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Andersa, oznaczonej jako działka nr 300/1 o powierzchni 0,0412 ha w obrębie 203 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055439/6 wraz z udziałem wynoszącym ½ niewydzielonych części działek: nr 301/1 o powierzchni 0,0060 ha i nr 341 o powierzchni 0,0110 ha obie w obrębie 203, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00062914/2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 27 lutego 2015 r.
 

Wersja XML