Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej u zbiegu ulic Sarbiewskiego i 3-go Maja - dz. nr 2282/1 obr. 202

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 2282/1 o powierzchni 0,0111 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00089673/5 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej u zbiegu ul. Sarbiewskiego i 3-go Maja.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 20 lutego 2015 r.

Wersja XML