Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Janusz Hamryszczak - Zastępca Prezydenta Miasta

Brak opisu obrazka

Jestem doktorem ekonomii (KUL Lublin), inżynierem organizacji i zarządzania (AGH Kraków) oraz magistrem ekonomii (UMCS Filia w Rzeszowie). Ukończyłem studia podyplomowe z matematyki oraz kursy i szkolenia z rachunkowości, finansów i informatyki. Pracę zawodową rozpocząłem w dziale informatyki Zakładów Automatyki Polna SA w Przemyślu, następnie podjąłem zatrudnienie w Banku Pekao SA w Przemyślu. W bankowości pracowałem 14 lat, zajmując różne stanowiska. 
Od października 2007 roku przeszedłem do pracy w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu, obejmując stanowisko zastępcy dyrektora ds. finansowych. Od lutego 2008 roku sprawuję funkcję dyrektora naczelnego szpitala.
Oprócz pracy w służbach finansowych i zarządczych posiadam doświadczenie w pracy dydaktycznej. Od 1998 r. pracuję jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu, w latach 2003-2005 byłem zatrudniony na Uniwersytecie Rzeszowskim jako adiunkt w Zakładzie Finansów.
Moja żona Beata jest magistrem ekonomii. Mamy dwóch synów, Łukasza - tegorocznego maturzystę II LO w Przemyślu, od października studenta ekonomii KUL w Lublinie, i Dawida, który rozpoczął naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Wolny czas w większości spędzam w gronie rodziny. Jeżdżę na rowerze, gram w piłkę nożną, interesuję się literaturą. Mam 43 lata.

Kontakt:

Urząd Miejski w Przemyślu,
37-700 Przemyśl | Rynek 1

Tel. +48166752081 | fax: +48166786449
www.przemysl.pl | email: kancelaria@um.przemysl.pl

Wersja XML