Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w obrębie 202 m. Przemyśla, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonych jako:

1) działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha,
2) działka nr 2916/26 o powierzchni 0,0669 ha,
3) działka nr 2916/28 o powierzchni 0,0680 ha,
4) działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha,

objęte księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, każda z udziałem 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7;

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 2 lutego 2015 r.

Wersja XML